info@knihobot.cz
+420 245 007 128
Poštou při platbě předem 90 Kč
Poštou na dobírku 130 Kč
Na Palmovce po objednání Zdarma
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy -

Kolínský chrám: historie a průvodce, 1988

60 Kč

Název: Kolínský chrám: historie a průvodce
Nakladatel: ONV v Kolíně, MěNV v Kolíně, Regionální muzeum v Kolíně
Rok vydání: 1988
Jazyk: česky, rusky, německy, anglicky
Stav: viz foto
Kategorie: Hrady, zámky a církevní architektura
Digitalizovaná tiráž: Okresni archiv Kolín, fond Městský úřad Kolin
Knihy testamentů l (1542-1584) a Il (1584-1685)
Archiv arciděkanstvi Kolin
Liber memorabilium ab anno 1733
Stavební záznamy opravy chrámu sv. Bartoloměje 1904-1910
Zpráva o výsledku archeologického výzkumu čj. 157/65 z 1. 7. 1965
roč. 1848, str. 383-400, 510-531, 611-619
Archiv Archeologického ústavu CSAV Praha
J. V. Pábiček, Paměti král. města Kolina, ed. W. W. Tomek, Casopis Ceského Museo
Erich Bachma
JiFi Hrala, Hánin-hradiště libického zázemí a kolinské aglomerace, Sbornik Nór. muzea
n, Eine spötstaufische Baugrupe in mittelböhmischen Raum, Leipzig 1940
Rada A - Historie XXXIX/1985, čis. 1-2, str. 45-50
Jan Kamar
Kolinské náhrobky a nápisné texty, Středočeský sbornik historický 16/1981,
str. 155-190
Jan Ka m arýt, Požór Kolina v roce 1796, Práce muzea v Kolíně IV/1987, str. 268-282
Pavel Kr
u p a , Rostlinný ornament v Hradišti n. Jiz., Kolině a Kouřimi ve 13. století, Památky
středních Čech 2, 1987, str. 43-61
Karel B. M ádI, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kolinském,
Milada R odová-Stiková, Předrománská a románská architektura Středočeského kra-
Václav S
Praha 1897, str. 19-44
983, str. 21
Ant. Hlaváček, Dějiny a popis děkanského chrámu sv. Bartoloměje
v Kolíně, Kol
1910
František Straka, Kolínské kostely a památky, Kolin 1940
Josef V á v
Karel Vlad. Za p, Hlavní chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, Památky archeologické IV/1860,
král. města Kolina n. L., I-I1, Kolin 1888
str. 173-184
Vydal v roce 1988 Okre
sni národní výbor v Kolíně ve spolupráci s Městským národnim výborem
Regionálnim muzeem v Kolině
Autoři brožury:
Stavebně hist
Chronologi
Ladislav KAMARÝT
Grafická úprava a 2 frontispice Jiři VANCURA.
Redaktor publik
Barevné sn
Fotografie poprsi Petra Parléře restaurátor Vlastimil BERGER, Praha
Odborni recenzenti PhDr. Stanislav PETR, Ustředni archiv CSAV Praha
ý popis, průvodce a slovnik odborných výrazů Jan KAMARYT
ernobilé sn
imky a reprodukce, kresba areálu a 2 barevné snimky pro obálku
e PhDr. Zdeněk JELINEK.
interiéru Josef CASLAVA.
PhDr. Zdeněk JELINEK, Regionálni muzeum Kolin.
Sazečská práce Vladimir Spinko
Cizojazyčné překlady ruština PhDr. Zdeněk Jelinek
němčina prof. Anna Reháková
ngličtina PhDr. František Pokorný,
Povoleno odborem kultury ONV Kolin dne 11. dubna 1988 pod č. o 324 107 88.
Vydání první, stran 48, náklad 15 000 výtisků, cena Kes 3,-
Vytiskly Obchodni
skárny Kolin, základni závod Kolin.
60 Kč

Podobné položky:

Slovenské hrady, zámky a kaštiele

náhled knihy - Slovenské hrady, zámky a kaštiele
140 Kč

Telč: státní zámek a městská památková rezervace

náhled knihy - Telč: státní zámek a městská památková rezervace
20 Kč

Hrady, zámky a tvrze Království českého. 6. díl

náhled knihy - Hrady, zámky a tvrze Království českého. 6. díl
800 Kč

Městské památkové rezervace do kapsy

náhled knihy - Městské památkové rezervace do kapsy
50 Kč

Kost : státní hrad a okolí

náhled knihy - Kost : státní hrad a okolí
20 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0