Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983

Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12., 1983

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 64. Čísla 1. - 12.
Autor: Mrkos, Antonín
Autor: Bouška, Jiří
Autor: Grygar, Jiří
Autor: Hlad, Oldřich
Nakladatel: Panorama
Rok vydání: 1983
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: O BSAH
0
Z. Mikulášek: Jak hvězdy umírají?
V. Vanýsek: Stabilita atmosfér planet
]. Boček: Bolid z roje Pega sid-J.Vo
drák: Co je projekt MERIT?Krátké
na se Eunomia v 10h přiblíží
ně ke hvězdě
Nové knihy a publikace
n Crt (5,2m). P
Ükazy na obloze v březnu 1983
na 3' západně k hvězdě Lib (5,1m)
Meteory. Dne 10. března mají maximum
innosti Bootidy; maximální frekvence je asi
СОДЕРЖАНИЕ
Й, Микулашек: Как звезды умирают?
В. Вань!сек. Стабильность планет-
ных атмосфер-Й. Бочек: Яркий бо-
лид из 19-ого августа 1982 г.-Й. Вон
драк. Что такое проект МЭРИТ?
Краткие сообщения
явления на небе в марте 1983 r
Všechny časové údaje v tomto přehledu
chodů a západů platí pro
průsečik 15° poledníku vých. od Gr. a 50
-Рецензии-
nástavec [zv. 1,2x) se
em 304, 407 01 Jilove u Dèči
CONTENTS
aha 4- Branik, C. tel. 46 24 90.
reflektor prümèr 150 mm,
ně uchyceni prim. a sek. zrca
ednoduchou azimutální
Ing. Dagmar Králíková
Z. Mikulášek: How Stars Di
nýsek: Stability of the Planetary Atmo-
Boček: The Fireball of 19
August 1982 J. Vondrák: What is Pro
ject MERIT?Sho
Book Reviews-Phenomena in March
ých, dlouhoohniskových
tributions
imir Brablc, Lond
8, 400 01
Labem
POKYNY PRO AUTORY
Redakci Riše hvězd stále ještě docházeji
které ani zdaleka nevyhovujl
čs. normě 88 0220, která závazně předepisuje
rukopisů pro tisk. Je samozřejmé,
ři se musí s touto normou
ISSN 0035-5550
rada: Doc. Antonin
edakční rady); doc.
pokud rukopisy RNDr. JI Bouška, CSc. (výkonny redaktor);
Risi hvězd
Mrkos, CSc
Mdi redak
je nepřijme a nebudou RNDr. JII Grygar, CSc.; prof, Oldřich Hla
tručnosti připomínáme, že člen korespo
t CSAV RNDr. Miloslav Kopec
musí být psány normálním stro k
, DrSc.; tng. Bohumil Maleček, Csc.; prof.
u), ob rádek po jedné
RNDr. oto obarka, cSc.; RNDr. Jan Stobl, cSo
mátu A4. Na jedné strane technická red
torka Věra Suchánková. -_
i 30 řádek po 60 úhozech (včet
ně mezer). V rukopise nesmí být nic pod
dává ministerstvo kultury CSR v nakladatelstvf
lká písmena lze používat jen a vydavatelství Panorama, Hálkova 1, 120 72
Fské závody, n. p.,
pravidla pravopisu předeplsuji. Praha 2. Tisknou
nutno psát závod 3, Slezská 13, 120 00 Praba 2.-Vycházi
tno kreslit dvanactkrat ročně, cena Jednotlivého čisla Kčs
ací papir, 2,50, roční předplatne Kčs 30,-Rozšituje
k obrázkům j
Obrázky je
ázku musí být provedeny ša Poštovní novinová služba. Intormace o pfed
ebo r
(propisot), v žádném případě psacím strojem. platném podá a objednávky prijtimá každá ad-
pěvcích je nutno uvádět jednotky en ministrace PNS, pošta, doručovatel a PNS OED
do zahraniči vyřizuje PNS
u obrázků ustřední expedice a dovoz tisku Praha, závod
tisku, Kafkova 19
podle normy SI. Všechny příspěvky je nutno
Praha. Objed
iginále s jednou kopií,
riginál. U článků autoři přiloží ještě 01, administrac
ruštině a v angličtině.
být otištěny pouze člán
160 00 Praha 6.- Prispovky, které musi vyho-
vovat pokynům pro autory (viz RH 63, 88; 4/1982)
Riše hvòzd, Svédská 8, 150 00
asopisu v Ceskoslovensku. prijlmá reda
noráře mus
do
bydliště a rodná čísla Toto čislo b
dáno do
ku 29. listopadu 1982,
Redakce
vyšlo v lednu 1983.
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0