Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12., 1980 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12., 1980 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12., 1980 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12., 1980 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12., 1980 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12., 1980

Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12., 1980

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 61. Čísla 1 - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1980
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: 12. března v 17h bude Země procházet ro-
vinou prstenců. DalšI prüchod Země rovinou
Saturnových prstenců nastane letos ještě
O BSAH
B. Maleček: Hvězdárny a planetária
Uran je v souhvězdí Vah a nejvhodnější
pozorovací podmínky této planety jsou v čas-
ných ranních hodinách. Počátkem měsice
vychází Uran v 0h28m, koncem měsíce JI2
podle nového M. Grün a P. Koub-
ský: Prvnf výsledky družic IUE a Ein
stein -K. Beneš: Prstencové krátery
Merkura, Měsíce a Marsu - J. Bouš
ka: Periodická kometa Schwassmann
Wachmann 3 Zpráv
ve 22h28m, Uran má jasnost 5,8m
Kalkulátory
v astronomii -Z lidových hvězdáren
onomii
je v souhvězd Hadonoše je pozo-
vatelný v ranních hodinách. Počátkem
března vychází ve 2h40m, koncem měsíce již
СОДЕРЖАНИЕ
Б. Малечек: Чешские народные об-
серватории и планетарии по ново-
му-М. Грын и П. Коубоки: Пер-
вые результаты из астрономиче-
1UE и Einstein-
е катьцевые
března je Neptun staci
Pluto se blíží do opozice se Sluncem, kte-
rá nastane 10. dubna. Pozorovací podminky
jsou tedy j12 v březnu výhodné, protože P
to vychází počátkem března ve 20h25m, kon
em měsíce ji2 v 18h23m, Pluto má
14m a je v souhvězdi Boota poblíž rozhra
ní se souhvězdím Pann
СКИХ cri
и Марса-й. Воушка:
ская комета
горы в кратерах Меркурия, Луны
ана-Вахмана 3
Meteory. Po celý březen je možno pozoro-
maximum na
омии-калькуляторы в ас
jà majl maximum činnosti Bootidy 18. I
трономии
2
CONTENTS
B. Maleček: New Organtzation of
Czech Public Observatories and Pla
netariums -M. Grün and P. Koubský:
First Results of the International U
traviolet Explorer and of the Orbiting
Observatory Einstein
The Double Ring Craters on Merc
ry, Moon and Mars
riodic Comet Schwassmann-Wachmann
3NotesNews in Astronomy
Calculators in Astronomy
the Public Observatories
POKYNY PRO AUTORY
Redakci Riše hvězd stále ještě docházejf
normě 88 0220, která závazně předepisuje
isů pro tisk. Je samozřejmé, že
známit a dodržo
; pokud rukopisy normě
tiskárna je nepřijme a nebudo
něny. Ve stručnosti připomínáme, že
být psány normálním stro-
jem (ne tzv. perličkou) ob rádek po jedné
papíru formátu A4. Na jedné str. má
From
být asi 30 rádek po 60 úhozech
Risi hvězd Fidí redakční r
[předsed
redakční
V rukopise nesmi být nic podtrho-
yJ; doc. RNDr. JIN Bou
na Ize po
redaktor; RNDr. JiM Grygar, CSc.;
rof. Oldřich H
responde
SAV RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc.;
ing. Bohumil Maleček; prof. RNDr. Oto
Obůrka, CSc.; RNDr
technická redaktorka
bulky a popisy k obrázkům je nutno psát
na bílý nebo pauzo
uchánková.
ny šab-
clmi písmeny
Vydává ministerstvo kultury CSR v n
ebo
davatelství Panorama
Státní tiskárna, n. p., závod 2, Slezsk
13, 120 00 Praha 2.
krát ročně, cena jednotlivého čísla Kčs
2,50, roční předplatné Kčs 30,- Roz-
šiřuje Poštovni
ce o předplatném podá a objednáv
podle normy SI. Všechn
hází dvanáct
vinová služba. Informa
ině. V Riši hvězd mo
Nijímå každá pošta, nebo přímo PNS
střední expedice tisku, Jindřišská 14,
125 05 Praha
hraniči). O
0
předpla
nikoliv redakce. Pispěvky, které musí
vyhovovat Pokynûm pro autory [vlz RH
61, 24; 1/1980), přijímá redakce Riše
hvězd, Svédská 8, 150 00 Praha 5. Ruko-
rom
ronomickou
prosince 1979, vy
šlo v lednu 1980.
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0