Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12., 1986 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12., 1986 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12., 1986 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12., 1986 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12., 1986 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12., 1986

Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12., 1986

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 67. Čísla 1. - 12.
Rok vydání: 1986
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: Z OBSAHU
Rozhovor s RNDr
CSc., o vědeckotechnické spo-
V RIŠI SLÓV
V článku o bfeznových akazech ie zminka o Mife astronomle, J. Klokočntk: Po-
Ceti. Jejt proměnnost objevil roku 1596 (pfed vynále altimetrie, S. Krajč
zem dalekohledu) protestantskg kněz, přitel Keplerův magnetických polí ve vesm
a Tycha Brahe, Davld Fabricus. I když it jlstě i onservato Jodrell Barn
pokládal za podivuhodnou (latinsky mirabilis ), pojme leček: zákryty hväzd a je
nováni Mira se této hoězdě dostalo až skoro o sto let
S. Svobod
pozdějt. Teho autorem je gdanský starosta, astronom a Slunce na program
Ian Heueliusz (u latinizouané podobě Heuelius). ,,PF1-1 nych kalkulátorech (1.
jmeni" Ceti ošem Ftká, že de o hvězdu oe velrybě, 1 из содЕрЖАНИЯ
Cetus. Dnes }sou ušechny velryby kytouci [Fecku ke- Разговор с д-р И. Тремко,
tos), ale původně šlo o velrybu zcela konkrétní, o moF- нической
skou obludu jmén
к.
Физ.-мат.
о
научно-тех
н.,
кооперац
em Kétos. PFi ledné složité události ! сэ.в.области, астрон
mytologil ji zabil hrdina Perseus, za což dostal ene
И, Клокочник. Успехи и пер-
спем ивы развити
dceru etiopského krále Andromedu, která původně) вой алтиметрии, С Крайчо.
měla být Kétosouou oběti. Protože celé široké pribu- вич: Роль матнитных полей
во Вселе
И. rpil rap
y se vyskytuje na obloze lie tam | л. Калапова. Обсерватор
zenstvo Andromed
Perseus, Andromeda, její otec Kéfeus, matka Kassio-
жодрел Венк, В. Малечек:
Покрытия звезд Луно и
наблюдения, С. Свобода: Вы-
ia), dostala se tam i velryba
u Fecké mytologie zūstaneme i s bohyni Nemesis. числение видимых позиций
po níž by dostal jméno
Slunce, jak o tom pise V. 2elezng. Nemesis je ovšem
méno zlověstné, ale sama bohyně nebyla zase tak FROM CONTENTS
hrozná, jak st t dnes představujeme. Nebyla totiž jen Intervlew w
планет и Солнца
програм
zatím hypoteticky průvodce мирующаха
лительных маши
with Dr
ynt pomsty (to byly Erinye), byla bohyní spraved- C
Cooperation
livé odplaty, to znamená, že nejen trestala, ale t od- countries in Astronomy, J. Klo-
měñovala. Trestáni ale v praxi bývalo vic. Pry zvtastspects of Satellite Altim
nd Pro-
důsledně pronásledovala ty, které potkalo nějaké ne- S. Krajčovič
nadálé stěsti, a oni začali, jak to bývoá, zpupne y. Grygar _ L. Kalašová: Jod-
vádět. Nemesi
spravedlivě nevyrovnalo, Nepletme st ale Nemesis leček: Stell
s tou bohyni, co bývá na justičnich budovách; slepá tions, S. Svoboda: Calculation
a s váhami. To le bohyně pozdějši, Fimská, Iménem o the Apparent Position
Flelds In
im nedala pokoj, dokud se vše zase rel Bank observatory, B. Ma-
the Moon and
Observa
a. Nemesis videla dobře a v ruce mivala uzdu, mable Pocket
Planets and Su
Program-
tors (Part
RISE HVEZD Populárně vědecký astronomický časopis
Tisknou Tiskatské závody, n. p., závod 3, Slez-
ská 13, 120 00 Praha 2
Vychazi dvanáctkrát ročne. Cena
čísla Kčs 2,50. Ročni předplatné Kčs 30,-
Rozšttuje Poštovní novinov
orama
RNDr. JII Bouška, CSc
platném podá a obted
Grün, RNDr. Oldřich Hla
da administrace PNS, pošta, doručov
PNSOSD Praha
MII
ova 19, 160 00 Praha 6, PNS
OED Praha
ávod 02, Obråncà miru 2, 656 07 Brno,
CSc
PNSOED Praba zå
zavod 03
RNDr
1539, 708 72 Ostrava-Poruba. Ob
raničl vyNzuje PNS úst
RNDr. Michal Sobotka: RNDr. Martin
Solc; RNDr. Boris
dovoz tisku, Kafkova
160 00 Pra
Jaroslav Drahokoupil, sekre sa redakce: Riše bvězd, Mrštf
chnick
oti
dáno do tisku 15. 12., vyšlo 29. 1. 1988.
2
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0