Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972

Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12., 1972

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 53. Čísla 1. - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1972
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: února zvětšuje z-1,4m na-1,6m
Sa
příznivější pozorovací podminky jsou
ve večerních hodinách, kdy planea
kulminuje. Počátkem února zapadá
ve 2h42m, koncem měsíce ji2 v 0h570m
Saturn má jasnost +0,3m
je v souhvězdí Býka. Ne
OBSA H
V. Vanýsek: Astronomle a astro-
Uran je v souhvězdf Panny. Počát
kem února vychází ve 22153m, kon
cem měsíce ve 21h0om, Nejvhodrější
pozorovac
ranních hodinách, kdy planeta kul
minuje. Uran má jas
yzika a vědecko-technická revo-
luce J. Grygar: Obloha v teple
L. KFlvský: Ke vzntku středo-
vých vrchola v měsfčních kráte-
ZprávyCo nového
Nové knlhy a
Ükazy na obloze
pu
v únoru
5
Neptun je v souhvězdi Štira. Počát
kem února vychází ve 3t04m, koncem
ce ji2 v 1h17m, Nejlepší pozoro-
vací podminky jsou tedy v časných
CONTENTs
V. Vanýsek: Astronomy and Astro-
physics and Scientific Progress -
J. Grygar: Infrared Astronomy -
L. KFivský: To the Origin of the
Central Peaks in the Crater For
mations Filled with the Melt after
Notes News in
New Books and
ranních hodinách. Neptun má J
Planetky. Dne 5. února nastává opo-
zice Ceres se Sluncem. Planetka se
ohybuje souhvězdími Lva a Raka,
a její jasnost e +7,1m. Ceres může-
Astronom
PublicationsPhenomena in
February
me snadno vyhledat pomocí vhodné
ho atlasu a efemerid
a deklinace pro e
ektascenze
okcium 1950,0
СОДЕРЖАНИЕ
28
29 50
В Ванысех: Астрономия и астрофи.
зика в научно-техническ°มิ револю
цин-П.rpurap: Инфракрасная
л. КрживскиА: Krpo-
блеме образования центральных вер-
bix kparepax
Meteory. Dne 10. února nastává ma
ximum činnosti nevýrazného roje
Aurigid; v době maxima bývá pozo-
rováno až 12 meteorů za hodinu. Po
zorov
vé, protože Měsíc vychází 11. února
расплавлен но массод после паде-
НА метеоритов-Сообщения-что
нового в астрономии-Новые кни.
ги публикации-явления на небе
феврале
sou
Prodám achroma
80 mm, ohnisková vzd
1200 mm, okulár ohnis.
mm. Výrobce C. Zelss, Jena. -S. Machaáň, Pod Antoninem 752/1l, Sušice,
Risi hvězd Fidí redakční
edoucí red.), JIM Bouška (výkon. red.),
L. Miler, 0. oObůrka,
Vydává ministerstvo kultury v nakla-
2.Tiskne Státnl tiskárna., n. p.,
krát ročně, cena jednotlivého výtisku
Kčs 30,Rozšiřuje PoStovní novinova služba. Informace
М.М
techni
elství Orbis n. p.,
Kčs 2,50, roční
jímá každá pošta
doručovatel. Obfednávk
PNS
ústřední
kci
za odbor
tisku, odd. vývoz tisku, JIndřišská 14
hvězd, Svédská 8, Praha 5, tel. 54 03 95.
rávnost odpovídá autor. _ Toto čislo
se nevr
bylo dáno do tisku 29. llstopa
lednu 1972.
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0