Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978

Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12., 1978

120 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 59. Čísla 1. - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1978
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: Pokyny pro autory
Redakci Riše hvězd stále ješ
tè docház
zdaleka nevyhovují čs. normě 88 0220,
která závazně předepisuje úpravu ru
kopisů pro tisk. Je samozřejmé, že
všichni au
mou seznámit a dodržovat
rukopisy normě nevyhovu jf
je nepřijme a nebudou uveřejněny
OBSAH: V. Bumba: O prácl astro-
nomického ústavu CSAV Z. MI
kulášek: Vesmir a deuterlum
2. Urban: Rentgenová a ultrafla-
Jová pozorování Novy Cygni 1975
- ZprávyCo nového v astro-
nomil - Z lldových hvězdáren a
astronomických kroužků-Novê
knihy a publikace-0kazy na
obloze v březnu
s touto no
spěvky musí být psány normálnínm
strojem (ne
po jedné stranéě
perličkou) ob fádek
CONTENTS: V. Bumba: Astrono-
po 60 úhozech (včetně mezer). V ru-
kopise nesmí být nic podtrhováno a
velká písmena Ize používat jen tam,
kde to pravidla pravopisu předepi
sujl. Tabulky a popisy k obrázkům
je nutno psát na zvláštnf list. Obráz
slovak Academy of Sciences
Z. Mikulášek: The Universe and
Deuterium-Z. Urban: X-Ray and
UV Observations of Nova Cygni
1975Notes - News in Astro
nomy
servatories and Astronomical
Clubs
cations Phenomena in March.
From the Public Ob-
New Books and Publi
bílý nebo pauzovací papir, popisy
obrázku musí být provedeny šab-
lonkou nebo nejlépe obtiskovacími
písmeny (propisot), v žádném přípa
dě psacím strojem. V příspěvcích je
nutno uvádět jednotky jen podle nor
СОДЕРЖАНИЕ: В. Вумба: Ас-
трономически институт Чехо-
словацкоа академии наук-3.
микулашек: вселеная де¡t
трий-3. Урбан: Рентеновские
my SI. Všech
originále s jednou kopif
ново лебеда 1975-сообщении
что нового в астрономии-из
народных обсерваторий и астро-
номических кружков-Новые
я вления
v ruštině a v angličtině, V Riši hvězd
mohou být otištěny pouze články a
obrázky, které nebyly a nebudou po-
slány do jiného časopisu v Ceskoslo-
Redakce
на небе в марте.
vensku.
tronom ama
18 let) by si rad dopisoval
našim amatérem
76-150 Darłowo, Polsko.
ow
objektív
30-100 mm, f 500-1500 mm. Uvedte cen
Ka
lininova 8, 040 01 Košice
Milan Purkyt,
Sobleského 5, 776 00
Olomouc
Prof. RNDr. Josef M. Mohr (vedoucí redaktor), Doc.
RNDr. CSc. JIrI Grygar, Prof. Oldfich
reda
RNDr. CSc
Hlad
ng. Bohumil Maleček, Doc. CSc. Anton
Mrkos, Prof. RNDr. CSc. Oto Ob
ročně,
pošta, nebo přímo
RNDr. CSc. Ján Stohl; technická redaktorka Vèr
46, 120 41 Pra
ministerstvo
ury v Orbisu, Vinohrad
Kčs 2,50, roční předplatné Kčs 30,
Rozšiřuj
lužba. Informa
ném podá a objednávky přijímá każda
dní expedice tisku
ndMšská 14, 125 05 Praha
8, 150 00 Praha 5. Ruko
nevracejí
do
5. prosince 1977, vyšlo
lednu 1978
120 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0