Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969

Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12., 1969

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 50. Čísla 1. - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1969
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: jasnost se v téže době zvětšuje z +0,5m
Venuše je po celý měsic pozorova
telná večer. Počátkem února zapadá
ve 21h14m, koncem měsíce ve
Během února se zvětšuje jasnost pla
nety z -4,1m na-4,3m Dne 26. úno-
OBSA H
J. M. Mohr: Na počátek jubilejnf
ho podesatého ročníku Riše hvězd
J. Grygar: 2eň objevů 1988-
P. Přihoda: Planeta Venuše ve svět
ch výzkumů J. Bouš-
Mars se pohybuje souhvězdimi Vah
a Stíra, takže je pozorovatelný na ran
ní obloze. Počátkem února vycházi
5m, koncem měsíce v 1hoom, Jas-
nost Marsu se během února zvětšuje
z +0,5m na -0,2m, Dne 22. února na
ka: Polostínová zatmění Měsice
Co nového v astronomil
Okazy na obloze v únoru
CONTENT S
stává konjunkce Marsu s Neptunem.
Juplter je v souhvězdi Panny a je
erních hodin. Po-
čátkem února vychází ve 21h40m, kon-
cem měsíce již ve 20h09m, Jupíter má
J. M. Mohr: 50th Anniversary of
Riše hvězd - J. Grygar: Advances
In Astronomy in the Year 1968_
P. Přfhoda: Recent Investigations
nad obzorem od
asnost as
Saturn je v souhvězdi Ryb a je po-
zorovatelný jen ve večerních hod
nách. Počátkem února zapadá ve 23h
02m, koncem měsíce jiz ve 21h30m
of Venus
Bouška: Lunar Pen-
umbral EclipsesNotes- News
in Astronomy-Phenomena in
February
Ur
zorovatelný od pozdějších
hodin. Počátkem ún
31m, koncem měsíce již v 19h38m, Uran
СОДЕРЖАНИЕ
И. М. Мор: Пятидесятилетие жур-
нала Rise hvězd-И. Грыгар: До-
uhvězdí Vah a vý
hodné pozorov
ací podminky nast
стижения астрономии
1968 r. _
П. Пржигода: Новейшие исследова
ния Венеры-и. Боушка: Полуте,
невое лунное затмение-сообще-
ния-Что новоо в астрономии-
явления на небе в феврале
ních hodinách. Počátkem února
vychází ve 2h29m, koncem mě-
síce již v 0h44m, Neptun má jasnost
můžeme sna
a efemeridy, oti
dno vyhledat pomocí vhod
Atlas Eclipti
Hvězdářské
9
Meteory. Behem února má maximumProdám bezvadný Somet ,Binar Kčs
sti pouze jediný mál
2100,- Vlad. Komprs, 2dár n. Sáz., blok
roj, Aurigidy; maximum činnosti
hoto ro
B. B/38
reda
[vedoucí red.), Jiff Bouška, [výkon. red.],
M. Kopecký, B Maleček, L. Miler, O. oborka, Z. Plav-
lová, tech. red. V. Suchánkova. Vydáva ministerstvo
Tiskne Státní
2. Vycházl 12krát ročne, cena jednotltvého
Poštovní novtnová služba. Informace o předplatném poda
učovatel. Objednávky do zahraniči vyMzuje
ku, odd. vývoz tisku, JindNšská 14, Praha 1. PřMspěvky
1 Rise hvězd, Svédsk& 8, Praha 5, tel. 54 03 95. Rukoplsy a obrázky
nost odpovida autor.- Toto číslo bylo dáno do tisku
Mo
ství Orb
n. p., Vinohradská 48, Praha 2.
2 Kčs. Rozšit
za odbornou
2. prosince 1968, vyšlo 5. ledna 1969.
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0