Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12., 1975 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12., 1975 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12., 1975 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12., 1975 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12., 1975 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12., 1975

Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12., 1975

120 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 56. Čísla 1. - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1975
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: 6,4m, Ve večerních hodinách 13. úno-
ra dojde k zajlmavé konstelaci
tera, Venuše a Měsíce
OBSAH: V. Vanýsek a J. Svatoš
am astronomie pro všeobecné
Z. MIkulášek: Nový
rních hvězd K. Be-
ní princip v planeto-
logii- M. Neubauer: 0 pozoro-
Saturn je v souhvězdí Bliženců a
opozici se Sluncem dne 6. ledna je
v únoru nad obzorem téměř po celou
noc. Počátkem měsíce zapadá v 6h
14m, koncem února ve 4h23m, Saturn
ání Slunce v Ceskoslovens
Co nového v astronomll
ch hvězdáren Nové
Ükazy v únoru
Uran je v souhvězdí Panny. Je po-
zorovatelný v druhé polovině noci,
jvýhodnější pozorovací podminky
ch hodinách, kdy kulmi
nuje. Počátkem února vychází v 0h
CONTENTS: V. Vanýsek and J.
Importance of Astronomy
Education - z. Miku-
ek: New Type of Peculiar Stars
K. Beneš: Evolutionary Prin-
Gene
12m, koncem měsíce již ve 22h24
ra je Uran v zastávce
anetologyM. Ne
er: Observation of the Su
Czechosl
in Astronomy- From the Pu
Observa
kia -NotesNews
Neptun je v souhvězdí Hadonoše
Vychází až v ranních hodinách, po-
čátkem února ve 3h38m, koncem mě
síce v 1h54m Neptun má jasnost
Phenomena in February
СОДЕРЖАНИЕ: В. Ваньеек и Я
y. Dne 18. února je planet
ватош: Значение астрономии
для общero образования
ka Pallas v konjunkci se Sluncem.
Meteory. Dne 19. února nastává ma
ximum činnosti nevýrazného roje
Aurigid. V době maxima lze spatřit až
rů tohoto roje za hodinu.
ярных звезд-К. Венеш : Эво-
люционный принцип в плането-
логии-сообщения-что ново-
го в астрономии-из народных
Měsíc je právě v tuto dobu
явления на небе в феврале
čtvrti, zapadá asi 1/% hod. po půl
noc
. Prodám levně astronomi
RH a Kosmických rozhledů.
ně Atlasu Coell a několika ročníků
tových zrkadel. 10-12 cm.
jednooký terestr. dal. nebo optiku pro
Praha 73 26 60 i pozdě večer
krivosti 160-200 cm
Dlhá 364/26, 971 01 Prievidza I.
- Kouplm Binar 25x100 nebo po
Rýznar, 789
edlf
25 x 100 se stativem dám Zeissův AS objektiv Ø
25 X 100 se
im reflektor nejméně 130, nebo re
nice nejméně 100k
cm a mo
25. února 1298/59
s nejmenším zvětšenim 120k
méně 100-110 mm. Oba
Oba nejlépe s měnitelnym zvět
nové nebo dobře zac
popis
dimir Kožurík, Sverepec 248/c, 017 01 Považ
a cenu.
edoucí red.), Jii Bouška [výkonn
, O. Hlad, M. Kopecký, E. Krejzlová, B. Maleček, A. Mrkos, O. Obûrka,
terstvo kultury ČSR v naklada
46, 120 41 Praha 2. -Tiskne Státni tiskárna, n. p.,
ročně, cena jednotlivého čisla
novinová služba. Informace
doručovatel, nebo přímo
(včetně objednávek do
Or
očn
PNS Ostřed
14, 125 05 Pra
I Riše hvězd, Svédská 8, 150 00 Praha 5
bylo dáno do tisku 29. listopadu 1974,
1975.
120 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0