Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Cesarstwo Tysiaca Planet Valerian 2, 1990 antikvární kniha Cesarstwo Tysiaca Planet Valerian 2, 1990 antikvární kniha Cesarstwo Tysiaca Planet Valerian 2, 1990 antikvární kniha Cesarstwo Tysiaca Planet Valerian 2, 1990 antikvární kniha Cesarstwo Tysiaca Planet Valerian 2, 1990

Cesarstwo Tysiaca Planet Valerian 2, 1990

20 Kč

Název: Cesarstwo Tysiaca Planet Valerian 2
Autor: Méziéres, Jean-Claude
Autor: Christin, Pierre
Rok vydání: 1990
Jazyk: polsky
Stav: viz foto
Kategorie: Umění / Kultura > Komiks
Kategorie: Vše za 20 Kč
Digitalizovaná tiráž: Zycie
towarzyskie
z gangsterami, porywaczami, herosami znajdzie oczywiście i w Pol
Zła, mimo że opowiedzianych w komik- odbiorców, ale o zdominowaniu ryn
sowej konwencji, znajdziemy wiele związ mowy być nie mo
sw
ch
2
wlaśnic, ale!-jest to chwilami ści wyboru warto zwrócić uwage, że mi
nieznośnie naiwne, prymitywne, brutalne
Linia fabularna tych komiksów układa się
óżnorodności jesteśmy
komiksowym w Polsce, które
pismem
dyskretną dydaktyką (Chmielewski). Na- z reguly w sposób bardzo nieskompliko oprócz obrazkowych hist
miast komiks amerykanski rozgrywa wan
ne efekty. Rysunek jest tu prosty, kolor ce
laski, akcja naiwna dominują tym dzaju DOBRZE, ZE WZIALEM GLE- komiksu, syl
omiksie postacie nadludzkich herosów, BOKI ODDECH, ZANIM WYBUCH
tórych moc bierze się z przeróżnych ŁA TA ŠMIERDZACA BOMBA
y. Cudowne bronie wchodzą w miejs-
pomysłowych forteli, zaś dymki w ro-
je czytelnikom również publicystykę
wiad, szkic prezentu
riç
w
two w każdynm
merze , ,Komi
smy
cystyczne numery spec
pierwsz
różnym zjawiskom, drugi
monotematyczny kobietom
my korespondencyjnych ocen i zamówień
dotyczący
wplywem os
w której odrzuciliście Parństw
koncepcję zeszytów zawierających kil
fragmentów różnych historii, rez
wyłącznie publicystycznych. Ale
zaplanowane wcześniej do tak wspania
umerów, jak KOMIK
SY NIEZWYKLE, POCZATKI KOM
dzianek i pelerynek. Jes
t to i nicpoważ- nowią osiągnięcie szczytowe, mimo że KSU,
WIELCY SF, NOWE ZJA WISKA
i İednak nieźle wpisane w poetykę u Marvela pracuje 100 redaktorów w wy
I NOWE JAKOSCI, czy chočby ERO
nictwie i 200 autorów po domach; TYKA W KOMIKSIE
omiksu. Komiks nie ma udawać
stwarzać własne światv
ość nie przeszła w jakość.
z zadarń komik- Tymczasem wybór się zwiększył i może
nymi prawamı
wych bohaterów jest przecież zaspok
rzemiący w naszej podświadomości głód
wych propozyc
o swoich zainteresowaniach i
w większym stopniu
oić my spróbować również oryginalnej ame- w próżni. Chcielibymy pisać nie tylk
kultury w polsk
nityczn
ych herosów. Marvelowscy mści
niu. Z listów Państwa wynika, co prawda,
reagować na zainte
iele, pogromcy zła, tropiciele zbrodni są že polski czytelnik jest bardziej europejski resowania i zyczeni
dodatku odpowiedzią na amerykańskie
łopoty; w ich przygodach, w zmaganiach znaczy bardziej wymaga
od statystycznego odbiorcy Marvela, to
Maciej Parowski
Redaguje
fantästyko
Andrzej BRZEZICKI (dzial graficzny). Adam HOLLANEK (przewodniczący kolegium)
Andrzej W. KACZOROWSKI (zastępca
redakcji). Teresa PAJDZINSKA (korekta),
Maciej PAROWSKI (dzial publicystyki), Jacek RODEK (redaktor naczelny)
Hanna SOSINSKA-BALCER (dzial techniczny). Krzysztof SZOLGINIA (sekretarz redakcji)
Dyrektor Zarządu Spólki: Maciej MAKOWSKI
Adres do korespondencji: 00-952 WARSZAWA 40, skrytka pocztowa 6
Redakcja nie zwraca materialów nie zamówionych, w publikowanych tekstach zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów
Wydaje KANT IMM s.
Adres: 02-606 Warszawa, ul. Odyňica 1A/1, tel./fax: 44-07-31, tx: 825175 kanti pl
Koordynatorzy produkcji: Jacek HERMAN-IZYCKI i Mieczyslaw PROSZYNSKI
Sklad: Pracownią Poligraficzna ,,COMPTEXT 02-309 Warszawa, ul. Stupecka9
Druk i oprawa: Zaklady Graficzne, 64-920 Pila, ul. Okrzei 5
Nakład 100000 egz.
ISSN o867
NR INDEKSU
O Copyright by ,, Fantastyka" Sp. z o.o. & KANT IMM Sp. z o.o., Warszawa 1990
20 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0