Osobn√≠ pŇôevzet√≠: zdarma
ńĆeskou poŇ°tou do ruky: 90 Kńć
Slovensko: 120 Kńć
Dob√≠rka: +40 Kńć
v√≠ce o dopravńõ zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondńõl√≠‚ÄĒp√°tek 8:00‚ÄĒ20:00
Dukelsk√Ĺch hrdinŇĮ 359/21, Praha 7 HoleŇ°ovice
KoŇ°√≠k
0
logo
LTC BTC accepted here
antikv√°rn√≠ kniha Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993, 1993 antikv√°rn√≠ kniha Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993, 1993 antikv√°rn√≠ kniha Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993, 1993 antikv√°rn√≠ kniha Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993, 1993 antikv√°rn√≠ kniha Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993, 1993 antikv√°rn√≠ kniha Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993, 1993

Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993, 1993

70 Kńć

N√°zev: Guinnessova kniha rekordŇĮ. 1993
Autor: Matthews, Peter
Autor: McWhirter, Norris
Nakladatel: Olympia
Rok vydání: 1993
Jazyk: ńćesky
Stav: viz foto
Kategorie: Encyklopedie > Encyklopedie o historii a lidstvu
Digitalizovan√° tir√°Ňĺ: COPYRIGHT
World Copyright Reserved
Copyright 1993 - Guinness Publishing Ltd
GUINNESS is a registered trade mark of Guinness
Publishing Ltd.
GUINNESS je registrovan√° obchodn√≠ znańćka firmy
Guinness Publishing Ltd.
No part of this book may be reproduced or transmitted in any
form or by any means electronic, chemical or mechanical,
including photocopying, any information storage or retrieval
system without a licence or other permission in writing from the
copyright owners. Reviewers are welcome to quote brief passages
should they wish
(Z√°dn√° ńć√°st t√©to knihy nesm√≠ b√Ĺt reprodukov√°na nebo
rozŇ°iŇôov√°na v Ňĺ√°dn√© formńõ a Ňĺ√°dn√Ĺmi zpŇĮsoby elektronick√Ĺmi
chemick√Ĺmi ńći mechanick√Ĺmi, pońćitaje v to fotokopie, informańćn√≠
nebo vyhledávací systémy, bez licence nebo jiného pisemného
svoleni
v√ĹŇąatky, budou-li si to pŇô√°t.)
itele copyrightu. Literární kritici mohou citovat krátké
Z anglického originálu The Guinness Book of Records 1993,
vydan√©ho nakladatelstvim Guinness Publishing, Lond√Ĺn,
pŇôeloŇĺili ing. Antonin R√ľkl (C√°st Vesmir),
PhDr. Gizela Sloukov√°, CSc. (ńć√°sti kapitol 1-10),
prof. PhDr. Bohumil Svoboda, CSc. (kapitola Sport)
Nńõkter√© uveden√© ńćeskoslovensk√© rekordy
shrom√°Ňĺdil Ladislav Koch√°nek
Ob√°lku a vazbu navrhl OldŇôich PoŇ°murn√Ĺ
Fotografie byly pŇôevzaty od Guinness Publishing
Vydalo nakladatelstvi Olympia, a. s., Praha, roku 1992
jako svou 2670. publikaci
Odpovńõdn√Ĺ redaktor Karel Vanńõk
Technick√Ĺ redaktor Zbynńõk Zaj√≠ńćek
Z fotosazby písmem Times-Digiset vytiskla
Svoboda, grafické závody, a. s., Praha
GUINNESS PUBLISHING
Pozn√°mka
Jm√©no Guinness je pr√°vnńõ chr√°nńõn√Ĺm n√°zvem a nemńõlo by se
veŇôejnńõ pouŇĺ√≠vat v jak√©koli souvislosti s pokusem o pŇôekon√°ni
nńõjak√©ho rekordu bez naŇ°eho pŇôedchoz√≠ho pisemn√©ho souhlasu
(tj. Guinness Publishing).
Vydavatelé za normálnich okolnosti nevysílaji své zástupce, aby
dohliŇĺeli na pokusy o pŇôekon√°n√≠ rekordŇĮ, ale vyhrazuj√≠ si pr√°vo
tak uńćinit
27-006-93
ISBN 80-7033-257-3
70 Kńć

Kategorie:

Pokrańćovat ve v√Ĺbńõru zboŇĺ√≠
PŇôej√≠t do koŇ°√≠ku
KoŇ°√≠k
0