info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
antikvární kniha The Good Soldier Schweik, 1951 antikvární kniha The Good Soldier Schweik, 1951 antikvární kniha The Good Soldier Schweik, 1951 antikvární kniha The Good Soldier Schweik, 1951 antikvární kniha The Good Soldier Schweik, 1951 antikvární kniha The Good Soldier Schweik, 1951

The Good Soldier Schweik, 1951

Zboží již není v nabídce
Název: The Good Soldier Schweik
Autor: Hašek, Jaroslav
Nakladatel: Penguin Books
Rok vydání: 1951
Jazyk: anglicky
Stav: viz foto
Kategorie: Ostatní beletrie
Kategorie: Humor
Digitalizovaná tiráž: Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England
Penguin Books Australia Ltd, Ringwood, Victoria, Australia
First published 1930
Abridged version published as a Penguin Special 1930
This version published in Penguin Books 1951
Reprinted 1952, 1958, 1965, 1968, 1969
Made and printed in Great Britain
by C. Nicholls& Company Ltd
Set in Monotype Times
This book is sold subject to the condition
that it shall not, by way of trade or otherwise,
be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated
without the publisher's prior consent in any form o
binding or cover other than that in which it is
published and without a similar condition
including this condition being imposed
on the subsequent purchaser
Zboží již není v nabídce
Pokud máte o zboží zájem a chcete být informováni, kdyby se u nás znovu objevilo, můžete zadat poptávku zde

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0