info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
antikvární kniha Shirley, 1994 antikvární kniha Shirley, 1994 antikvární kniha Shirley, 1994 antikvární kniha Shirley, 1994 antikvární kniha Shirley, 1994 antikvární kniha Shirley, 1994

Shirley, 1994

Zboží již není v nabídce
Název: Shirley
Autor: Brontë, Charlotte
Nakladatel: Penguin Books
ISBN: 0140620230
Rok vydání: 1994
Jazyk: anglicky
Stav: viz foto
Kategorie: Ostatní beletrie
Kategorie: Realismus
Kategorie: Romantismus > Anglický romantismus
Digitalizovaná tiráž: PENGUIN BOOKS
Published by the Penguin Group
Penguin Books Ltd, 27 Wrights Lane, London W8 5TZ, England
Penguin Books USA Inc., 375 Hudson Street, New York, New York 10014, USA
Penguin Books Australia Ltd, Ringwood, Victoria, Australia
Penguin Books Canada Ltd, 10 Alcorn Avenue, Toronto, Ontario, Canada M4V 3B2
Penguin Books (NZ) Ltd, 182-190 Wairau Road, Auckland 10, New Zealand
Penguin Books Ltd, Registered Offices: Harmondsworth. Middlesex, England
First published 1849
Published in Penguin Popular Classics 1994
3 5 79 10 8 642
Printed in England by Clays Ltd, St Ives ple
Except in the United States of America, this book is sold subject
to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent
re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's
prior consent in any form of binding or cover other than that in
which it is published and without a similar condition including this
condition being imposed on the subsequent purchaser
Zboží již není v nabídce
Pokud máte o zboží zájem a chcete být informováni, kdyby se u nás znovu objevilo, můžete zadat poptávku zde

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0