info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
antikvární kniha Fiskální pakt, 2012 antikvární kniha Fiskální pakt, 2012 antikvární kniha Fiskální pakt, 2012 antikvární kniha Fiskální pakt, 2012 antikvární kniha Fiskální pakt, 2012 antikvární kniha Fiskální pakt, 2012

Fiskální pakt, 2012

 200 Kč  60 Kč

Název: Fiskální pakt
Autor: Belling, Vojtěch
Nakladatel: Karolinum
ISBN: 8024626691
Rok vydání: 2012
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Učebnice > Skripta a vysokoškolské učebnice
Kategorie: Vše za 60 Kč
Digitalizovaná tiráž: ACTA
UNIVERSITATIS
CAROLINAE
IURIDICA 1/2012
FISKÁLNÍ PAKT.
PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ SOUVIS LOSTI
A DUSLEDKY PŘIJETÍ SMLOUVY O STABILITĚ,
KOORDINACI A SPRÁVE
V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII
Prorektor-editor: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Vědecká redaktorka: JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Recenzovali: JUDR. Jiří Georgiev, Ph.D.
JUDR. PhDr. Petr MIsna, Ph.D.
Obálku navrhla Jarmila Lorencová
Graficky upravila Kateřina Řezáčová
Vydala Univerzita Karlova v Praze
Nakladatelství Karolinum, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
http://cupress.cuni.cz
Prah: pravní a ekonomické souvislosti a důsledky přijetí smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové uniia 2012
Sazba DTP Nakladatelství Karolinum
Vytiskla tiskárna Nakladatelství Karolinum
Periodicita: 4x/rok
Vydání 1.
Náklad 300 výtisků
MK ČR E 18585
ISSN 0323-0619
 200 Kč  60 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0