info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
antikvární kniha O poesii, národní kultuře a jazyku, 1956 antikvární kniha O poesii, národní kultuře a jazyku, 1956 antikvární kniha O poesii, národní kultuře a jazyku, 1956 antikvární kniha O poesii, národní kultuře a jazyku, 1956 antikvární kniha O poesii, národní kultuře a jazyku, 1956 antikvární kniha O poesii, národní kultuře a jazyku, 1956

O poesii, národní kultuře a jazyku, 1956

60 Kč

Název: O poesii, národní kultuře a jazyku
Autor: Whitman, Walt
Nakladatel: Československý spisovatel
Rok vydání: 1956
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Umění / Kultura > Literární věda
Kategorie: Romantismus > Americký romantismus
Kategorie: Vše za 60 Kč
Digitalizovaná tiráž: KNIHOVNIČKA VARU
až nedávnému datu je píseň dovedena? Jaká je pěvcova vý-
zbroj, jaká je jeho zvláštní jadrnost
zbarvení? V takových otázkách se zajisté dotýkáme nejzazší
hodnoty uměleckých vyjadřovatelù minulých i současných
řeckých estetiku, Shakespeara
sona, Victora Huga, Carlyla, Emersona. Pravim, že nejhlubší
služba, kterou básně nebo jakékoli jiné spisy mohou poskyt-
nout svému čtenáři, není pouze v uspokojení jeho intelektu
nebo v tom, že mu dávají něco uhlazeného a zajímavého,
ani jen v tom, že líčí veliké vášně, osoby a události, nýbrž
v tom, že jej naplňují životnou a čistou mužností, zbožností
a dávají mu dobré srdce jako zásadní vlastno st a zvyk. Vzdě-
laný svět byl zřejmě po celé věky čím dál znuděnější a za-
nechal naší době toto dědictví. Na štěstí obvykle sídlí v lid-
ské rase původní, nevyčerpatelná zásoba pružnosti, k níž je
vždy možno se dovolat a spolehnout se na ni.
Pokud jde o domácí americkou individualitu, třebaže se
jistě dostaví, a to ve velikém měřítku, neobjevil se dosud
výrazný a ideální typ západního charakteru (jenž by byl
v souhlasu s účinnými politickými schopnostmi obyvatelstva
Spojených států v devatenáctém století i s jejich schopností
vydělávat peníze, v souhlasu v podobném smyslu, jako byli
vyvolení rytíři, pánové a válečníci ideálem století evropského
feudaliszmu). Od počátku do konce jsem ve svých básních do-
pustil, aby kladly důraz na americkou individualitu a pod-
porovaly ji
přes všechny svoje zevšeobecňující zákony, nýbrž i jako
protiváhu rovnostářským sklonům demokracie
důvodů. Proti všem okázalým literárním i jiným konvencím
jsem oddaně zpíval ,velkou hrdost člověka na sebe sama
a dovolil jsem, aby to více nebo méně byl motiv takřka
všech mých veršů. Podle mého soudu je tato hrdost pro Ame-
ričana nepostradatelná. Podle mého soudu není neslučitel-
ná s poslušností, pokorou, úctou ani sebezpytováním.
jaký odstín jeho
Svazek 59
Rediguje Váelav Pekárek
nebo v naší době Tenny-
Walt Whitman
0 POESII, NÁRODNÍ KULTURE
A JAZYKU
nejen proto, že v tom smyslu poučuje příroda
i z jiných
Výbor uspořádal a předmluvou opatřil Abe Capek. Přeložil
Zdeněk Urbánek. Vydal jako svou 993. publikaci Česko-
slovenský spisovatel v Praze roku 1956. Odpovědná
redaktorka Eva Ruxová.
Z nové sazby garmondem pisma Kol linotype vytiskly
Brněnské knihtiskárny, n. p., provozovna 2. Papir 84/108.
AA 553, VA 5.76. 38.877/55/SV 2. D-02916.
Náklad 2000 výtisků. 12/19. Vydáni 1.
Cena brož. 6,70 Kče.
Aniž jsem ustoupil o jedinou píd, pracující muž a pra-
cující žena museli být na mých stránkách od počátku do
56/VI-2
98
60 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0