info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
antikvární kniha Odmaturuj! ze společenských věd, 2008 antikvární kniha Odmaturuj! ze společenských věd, 2008 antikvární kniha Odmaturuj! ze společenských věd, 2008 antikvární kniha Odmaturuj! ze společenských věd, 2008 antikvární kniha Odmaturuj! ze společenských věd, 2008 antikvární kniha Odmaturuj! ze společenských věd, 2008

Odmaturuj! ze společenských věd, 2008

80 Kč

Název: Odmaturuj! ze společenských věd
Autor: Dvořák, Jan
Nakladatel: Didaktis
ISBN: 8073581221
Rok vydání: 2008
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Učebnice > Středoškolské učebnice
Digitalizovaná tiráž: Milí přátelé, studenti a učitelé,
do rukou se vám dostává nové, doplněné a upravené vydání titulu Odmaturuj ze společenských věd z úspěšné edice
Odmaturuj. Hlavním cílem publikace je poskytnout vám kompletní přehled středoškolského učiva předmětu základy
společenských věd a ulehčit vám tak přípravu jak k maturitní zkoušce (a to jak v její stávající, tak zejméno v té nové
podobě), tak i k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Publikace Odmaturuj ze společenských věd byla zpracována
v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na reformu středoškolského vzdělávání a podobu
a obsah nové celostátní maturity. Učebnice tak odpovidá obsahu nových Katalogů požadavků ke zkouškám společné
části maturitní zkoušky pro rok 2010 a Rámcovým vzdělávacím programům pro gymnázia a střední odborné školy.
V publikaci Odmaturuj ze společenských věd vám v deseti kapitolách předkládáme souhrn středoškolského učiva
vzdělávací oblasti základy společenských věd. Díky přehlednému členění získáte (nebo si upevníte) znalosti z po-
litologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etiky, logiky a náboženství.
V úvodu každé kapitoly je představena příslušná vědní disciplína a také je zde heslovitě utvořená osnova, která vám
poskytne záchytné body. Snadnou orientaci v textu podporuje jednak účelné členění na kapitoly a menší tematické
celky, jednak grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek a odkazů. Nejpodstatnější pojmy jsou
navíc graficky zvýrazněny. Text je také doplněn grafy, tabulkami, obrázky nebo portréty osobností. Vyhledávání
údajů vám výrazně usnadní rejstřík v závěru knihy.
Nově byl text učebnice v rámci jednotlivých kapitol výrazně rozšířen o problematiku zdůrazňovanou ve výše zmi-
ňovaných legislativních dokumentech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Současně aktualizace textu
zohlednila nejnovější vývoj v jednotlivých vědeckých disciplinách a širší společensko-historické změny posledního
období.
Doufáme, že Vám tato kniha, stejně jako ostatní knihy z naší produkce, ulehčí studium na střední škole, pomůže projit
úskalími maturitních zkoušek i zvládnout přijímací zkoušky na vysoké školy.
Hodně úspěchů vám přeje
redakce nakladatelství
Odmaturuj ze společenských věd
Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, www.didaktis.cz
© DIDAKTIS 2008. Aktualizované vydání první.
Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě
bez výslovného svolení vydavatele.
Zpracovali
Mgr. Jan Dvořák; František Emmert; PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.; Mgr. Marcela Krausová
Mgr. Olga Mužíková; prof. Ing. Milan Sojka, CSc.; Ing. Marcel Sevela, Ph.D.
Mgr. Barbora Šímová; PhDr. Blažena Švandová, Ph.D., Mgr. Mária Tarábková:
PHD.. Milan Valach, Ph.D.; PhDr. Erika Vonková
Odpovědný redaktor
Mgr. Jan Dvořák
Manažer projektu
Mgr. Milan Hošek
Odborná korektura
PhDr. Miloslava Blažková, CSc,; Ing. Dana Dobelová, PhDc Antonin Doldk PAD.
Mgr. Pavel Dufek; PhDr. Tomáš Měšfánek, PhDr. Dolibor Popoulek, Ph. D.
Mgr. Michal Pink, Ph.D., doc. PhDr. Evžen Rehulka, CSc. PAD Roman Vido, PAD
Odborná recenze kapitoly Právo JUDr. Libor Hanus, Ph.D.
Jazyková korektura
Mgr. Eva Hánová; Mgr. Jana Lounová
Sazba a grafická úprava Ing. Katefina Weidingerová
Grafický layout
Obálka
Ing. Kateřina Weidingerovd
Ing. Katefina Weidingerovd
ISBN 978-80-7358-122 0
80 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0