info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
COVID-19
Objednávky zasíláme standardně.

Máme výdejní okno, ale doporučujeme počkat nebo objednat doručení DPD.
Objednávky nebudeme automaticky stornovat.
Košík
0
logo
antikvární kniha A Falcon Flies, 1981 antikvární kniha A Falcon Flies, 1981 antikvární kniha A Falcon Flies, 1981 antikvární kniha A Falcon Flies, 1981 antikvární kniha A Falcon Flies, 1981 antikvární kniha A Falcon Flies, 1981

A Falcon Flies, 1981

100 Kč

Název: A Falcon Flies
Autor: Smith, Wilbur
Autor: Smith, Wilbur A.
Rok vydání: 1981
Jazyk: anglicky
Stav: viz foto
Kategorie: Historická próza
Kategorie: Cizojazyčné > Anglicky / Books in English
Digitalizovaná tiráž: First published 1980 by William Heinemann Ltd
This edition published 1981 by Pan Books Lid,
Cavaye Place, London SW10 9PG
in association with William Heinemann Lid
29 28
© Wilbur Smith 1979
The right of Wilbur Smith to be identificd as the author of
this work has been asserted by him in accordance with the
Copyright, Designs and Patents Act 1988.
ISBN 0 330 26412 5
Printed in England by Clays Ltd, St Ives plc
This book is sold subject to the condition that it
shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold,
hired out or otherwise circulated without the publisher's prior
consent in any form of binding or cover other than that in which
it is published and without a similar condition including this
condition being imposed on the subsequent purchaser
100 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0