Čin a slovo : kniha o Jakubu Demlovi, 2010 (chybí přebal)

 162  Kč  130  Kč
Hodnocení knihy
Skladem: Praha 9
Stav: chybí přebal; viz foto
Název: Čin a slovo : kniha o Jakubu Demlovi
Autor: Binar, Vladimír
Anotace: Kniha je souborem prací věnovaných Jakubu Demlovi, které vznikaly v letech 1968-2008. Soustřeďuje texty různého charakteru a podob - vedle rozsáhlejší monografické studie se zde objevují články, přednášky, doslovy, studie, komentáře, ediční návrhy, průvodce životopisným a místopisným labyrintem básníkova života a jeho vydavatelskou činností, soubory postav vystupujících v jeho ,theatrum mundi´, dokonce i interview věnovaná vydávání Demlova díla. Přes různorodost těchto textů ve svém celku podají základní obraz dramatického i tragického dění Demlova života, stejně jako vývoje a tvarové podoby jeho díla - jedinečného útvaru v dějinách české literatury. Po celá desetiletí bylo Demlovo dílo pokládáno nikoliv za jednolitý celek, ale jen za soubor tematicky i tvarově rozdílných nebo navzájem se vylučujících knih a publikací, z nichž některé byly vřele přijímány, jiné zas zarputile odmítány či zavrhovány. Deml se navíc od padesátých let stal spisovatelem v podstatě neznámým, přesněji umlčeným, ať už za svého života či po smrti. Soubor doplňuje soupis díla Jakuba Demla (1878-1961), jak vznikalo a bylo vydáváno za básníkova života v letech 1904-1961.
Nakladatel: Triáda
ISBN-10: 8087256123
ISBN-13: 9788087256121
Rok vydání: 2010
Jazyk: česky
Kategorie: Životopisy / Paměti / Deníky / Dopisy
Komentáře ke knize
Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0 Kč