Matej Holeš a jeho svet: Pokus o načrtnutie portrétu kremnického poddaného zo 16. storočia