Matematika 1- Zbierka vyriešených úloh na prijímacie pohovory pre osemročné gymnáziá