Československé opevnění z let 1935-1938: Muzea a památníky