Pavol Horov: Ponorný básnik: Život a dielo v dokumentoch