Problematika zakládání organizací v sociální oblasti