Revolúcia v susedstve: Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko