Pohádkovej dědys: magický pohled na svět i sebe sama očima skřítků : pohádky, písničky, paradoxní legrácky.