Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31. 12. 2017 s paralelním vyznačením změn od 1. 1. 2018