Oděni ve cti a železe. Reprezentace vojenské cti v deníku skotského generála Roberta Monroa