info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha MY 67. Číslo 2. Ročník 4., 1967 antikvární kniha MY 67. Číslo 2. Ročník 4., 1967 antikvární kniha MY 67. Číslo 2. Ročník 4., 1967 antikvární kniha MY 67. Číslo 2. Ročník 4., 1967 antikvární kniha MY 67. Číslo 2. Ročník 4., 1967 antikvární kniha MY 67. Číslo 2. Ročník 4., 1967

MY 67. Číslo 2. Ročník 4., 1967

30 Kč

Název: MY 67. Číslo 2. Ročník 4.
Autor: kolektiv autorů
Nakladatel: Ústřední výbor ČSM v Mladé frontě
Rok vydání: 1967
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Nezařazeno
Kategorie: Vše za 30 Kč
Digitalizovaná tiráž: O. Bártová: Z tuzérů se nebohatne?
(Problémy kolem nás) 5
S. Titzl: Tanec okolo šlágrov v NSR 9
K. Jezdinský: Hořicí oštěp a bilý slon 14
R. Hrdý: Z hlubin jógové filosofie 22
Václav Neckář radi 28
Z. Hedbávný: Hvězda, která se smi zmýlit 32
J. Procházka: A co si o tom myslite vy? 45
Jeden den s Helenou Vondráčkovou
(Závěr soutěže)
Cestovní pas: ČZ 250 (Dvojrozhovor MY 67) 50
O. Osmančik: Mládi za mřížemi 53
D. Brabec, T. Pěkný: Volejovky napříč Prahou
(Test MY 67) 57
J. Roy: Bitva u Dien bien phu 61
1. a 4. strana obálky od S. Jilka s použitím snímků V. Matese a
A. Váchy
MY 67 Politickokulturni časopisVydává Üstředni vybor CSM
v Mladé fronté Ročnik IV.
Redakce: Gorkého nám. 24, Praha 1. Telefon: 22 10 41.
Séfredaktor Jaroslav Kokoška; vnitropolitická rubrika: Vladimir Mates
(zástupce šéfredaktora) a Miroslava Cerná; kulturni rubrika: Tomós
Pěkný: zahraniční rubrika: Karel Zeman: sportovní rubrika: Dušarn
Brabec. Výtvarné umění, grafická úprava: Sláva Jilek.
Tiskne Mir, novinářské závody, n, p., závod 2, provoz 23, Opletalova
ulice 3, Praha 1. Vychází jednou měsíčně. Rozšiřuje PNS, cena jed
noho výtisku 4,- Kčs, předplatné přijímá každý poštovni úřad a do-
ručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, ústřední expedice
tisku, oddelení vývoz tisku, Jindřišská ulice 14, Praha 1. Nevyžádané
rukopisy, fotografie a kresby se nevroceji.
2
Uzávěrka tohoto čisla byla 2. ledna 1967. Místo a datum vydáni
(podle výrobního grafikonu): Praha, 16. 2. 1967
C Mladá fronta 1967.
A-25 71072
30 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0