info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
COVID-19 aktuality

Objednávky vydáváme přes okýnko.
Doporučujeme objednat doručení kurýrem DPD.
Košík
0
logo
antikvární kniha Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques, neuveden antikvární kniha Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques, neuveden antikvární kniha Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques, neuveden antikvární kniha Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques, neuveden antikvární kniha Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques, neuveden antikvární kniha Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques, neuveden

Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques, neuveden

100 Kč

Název: Point counterpoint. Discussion and persuasion techniques
Autor: Pifer, George W.
Nakladatel: Newbury House
Rok vydání: neuveden
Jazyk: anglicky
Stav: viz foto
Kategorie: Učebnice > Jazykové slovníky a učebnice
Kategorie: Učebnice > Ostatní učebnice
Kategorie: Cizojazyčné > Anglicky / Books in English
Digitalizovaná tiráž: Director: Laurie E. Likoff
Production Coordinator: Cynthia Funkhouser
Text and Cover Design: Suzanne Bennett Associates
Text Art: Loring Eutemey
Compositor: Crane Typesetting Service, Inc.
Printer and Binder: Malloy Lithographing, Inc.
THIOS
TV
NEWBURY HOUSE PUBLISHERS
A Division of Harper & Row, Publishers, Inc.
Language Science
Language Teaching
Language Learning
dou
Point Counterpoint: Discussion and Persuasion Techniques
Copyright 1988 by Newbury House Publishers, a division of Harper & Row, Publishers, Inc.
All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be used
or reproduced in any manner whatsoever without written permission, except in the case of
brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information address Harper &
Row, Publishers, Inc., 10 East 53d Street, New York, NY 10022.
Library of Congress Cataloging in Publication Data
Pifer, George W.
Point counterpoint : discussion and persuasion techniques / George
W. Pifer, Nancy Whisler Mutoh.
cm.
p.
ISBN 0-06-632403-3
1. English language-Textbooks for foreign speakers.
2. Discussion. 3. Persuasion (Rhetoric) I. Mutoh, Nancy Whisler.
П. Title.
PE1128.P487 1988
428.3'4-dc19
88-6914
CIP
63-24032
Printed in the U.S.A.
First printing: April 1988
90 91 9 8 7 65 4 3
100 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0