Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky