Stavovský stát: stavovská demokracie jako řešení současné krize