Právo na pomezí diktatury a demokracie - Právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989