Vinné v časoch minulých a súčasných - monografia obce