Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana