Čítanka z dejín divadelnej réžie I. Od neadertálca po Meiningenčanov