Konfigurácie slovenského realizmu : synopticko-pulzačný model multúrneho javu