Lineárna algebra a geometria. Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných oborov.