Európske myšlienkové tradície do 18. storočia. I. časť - Od gréckeho myslenia po reformáciu