Manželství v západní tradici: Soubor kanonických studií