Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12., 1979 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12., 1979 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12., 1979 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12., 1979 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12., 1979 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12., 1979

Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12., 1979

120 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 60. Čísla 1 - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1979
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: OBSAH
O. Oburka: Astronomie v současném vzdě
lání J. Horský a J. Novotný: Sto světel
ných let (Albert Elnstein 1879-1955) I
Švestka: Nobelova cena za objev reliktního
. Bouška
Cástečné zatmění Měsíce 13.-14. března
1979 Zprávy Co nového v astronomii
Z lidových hvězdáren a astronomických
kroužků-Na pomoc čtenáří-Nové kni
hy a publikace Okazy na obloze v břez
nu 1979
CONTENTS
O. Obůrka: Astronomy in Education -
Horský and . Novotný: Albert Einstein
(1879-1955) J. Švestka: Nobel Price f
the Discovery of the Relict Radiation
na v opozici se Sluncem, je po celý měsíc nad
obzorem po celou noc (ko
em měsíce zapadá
Saturna se během března
Bouška: Partial
zmenšuje z 0,5m na 0,6m, Dne 2. března je Sa
turn nejbliže Zemi
Lunar Eclipse, 13-14 March 1979 Notes
- News in Astronomy-From the Publ
Observatories and Astronomical Clubs
Uran je v souhvězdí Vah a je pozorovatelný
v druhé polovině noci. Počátkem března vychá
zi v 0h05m, koncem měsice již ve 22h05m, Uran
5,8m, Dne 23. března ve 4h dojde
ke konjunkci Urana s hvězdou 26 Librae (6,3m);
r's ServiceNew Books and Publ
Phenomena in March 1979
СОДЕРЖАНИЕ
О. Обурка: Астрономия в образовании-
Й. Горски и Й. Новотны: Алберт Эйн
штейн (1879-1955 rr.)-Й.Швестка: Но-
беловская премия за обнаружение ре-
ликтного излучения (I. История откры
тия)-й. Воушка: Частное затмение Лу
ны 13-14 марта 1979 r
Что нового в астрономии
обсерваторий и астрономических круж
ков-Помощь читателю-Новые книrи
Neptun je v souhvězdi Hadonoše a je vidit
Počátkem bř
chází
ve 2h33m, koncem měsíce v 0h35m Neptun má
jasnost 7,8m Dne 23. března je Neptun
nárn
Pluto se bliží do opozice se Sluncem, která
nastane 8. dubna, a tak již v březnu jsou vý
hodné podmín
-Сообщения
edávání
koncem měsice ji2 v 18h12m Pluto má jasno
přechází retrogradním pohy
тубликации-явления на небе в мар-
Te 1979
bem ze souhvězdi Boota do souhvězdí Pa
Planetky. O pûlnocl 23. břez
Meteory. Po
6-Leonidy-Virginidy
mum nastává kolem 23. března. Rol má trvání
Risi hvězd Fidi redakční rada: Prof. RNDr. Jo-
redaktor], doc. RNDr
(vý konný redaktor), RNDr
CSc. JIFI Grygar, prof. Oldich Hlad, člen ko-
RNDr. DrSc. Miloslav Kopec-
Ing. Bohumil Maleček, doc. CSc. Antonin
Mrkos, prof. RNDr. CSc. Oto Obůrka, RNDr
aktorka Věra Su
vá.Vydává ministerstvo kultury CSR
atelství Panorama,
2.Tiskne Státni
, n. p., závod 2, Slezská 13, 120 00 Pra-
ročně, cena Jed
Kčs 2,50, roční předplatné Kčs
Rozšifuje Poštovní novinová služba
době maxima bude Měsíc krátce
CSc. JIFM Bou
spond
24. března
Ini 354, 460 13 LIbe
120 72 Pr
nomické
resu: R
dionu č. 8, 350
m zrca
ém podá
ebo přimo PNS Ustřed
upova 279, 533
14, 125 05 Praha 1
do zahraniči). Objednávky
Ispěvky, které musi
rový spektros
obo
od firmy Zelss. Petr Duchon ml., Lesni 52, 312 06
* Prodám re
Budánkaml 1/15, 150 00 Praha
Riše hvězd,
8, 150 00 Praha 5. Ru
slo bylo dáno do tisku dne
10. prosinc
120 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0