Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12., 1981 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12., 1981 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12., 1981 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12., 1981 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12., 1981 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12., 1981

Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12., 1981

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 62. Čísla 1. - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1981
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: OBSAH
Juptter bude 26. bře
em, takže bude po celý měsf
О. Obarka: Astronomické ohlédnutí
. Olmr: Maserový efekt v radioastro-
nomil - J. Bouška: Co nového kolem
Saturna
knlhy a publikace-Okazy na obloze
rem téměř po celou noc ve velmi výhodné
poloze k pozorování v souhvězdl Panny. Jup
Saturn je rovněž v souhvězdi Panny pobliže
jupltera ve velmi přihodné poloze k pozoro-
Krátké zprávyNové
ou noc, protože
opozici se Sluncem.
t Saturna se bude během března zvět
šovat z 0,7m na 0,6m, Velml nápadná bude
konstelace Saturna, Jupitera a Měsíce v noct
20./21. března: Měsíc bude krátce po úplňku
a jižně od něho budou obě planety (3° Jupt
nad obzorem témět po
bude 27. března v 6h
1981
СОДЕРЖАНИЕ
О. Обурка: Астрономия в прошлом
-Й, Олир: Масеровый эффект
в радиоастрономии-й. Воушка
Сатурн, ero кольцо и спутники
Краткие сообщения-Рецензии-
явления на небе в марте 1981
Uran je v souhvězdI Vah a protože se blf
do
v březnu ve vhodné poloze k pozo-
f pozorovací
ích hodinách, kdy plane-
a kulminuje. Počátkem března vycházi Uran
0h54m, koncem měsíce JIž ve 22h54m, Jas-
sou v časný
CONTENTS
Neptun je v souhvězdi Hadonoše a je pozo-
ných ranních hodi
vychází ve 2h51m
koncem měsíce ji2 v 0h54m Neptun má jas-
nost asi 7,8m Dne 27. března je Neptun sta
O. Obûrka: Looking Back at Astronomy
Olmr: Maser Effect in Radloastro-
nomy-J. Bouška: Saturn, its Rings
tes- Short Communications
Book ReviewsPhenomena in
Pluto je v souhvězdi Panny nedaleko roz
1 se souhvězdím Boota. Blt2 se do opo-
em, která nastane 13. dubna
a tak je už v březnu ve výhodné poloze k fo-
nost asi 14m, Počátkem
ází ve 20h40m, koncem mě-
ce se S
března projde příslunim
1 2,14 AU od Slunce periodická
kometa Schwassmann-Wachmann 2 (1979k
12 v polovině prosince 1979
Risi hvěz
t redakčnf rada: Doc. Antonín
Meteory. Po celý březen je možno pozoro-
chž velmi ploché maximum
kos, CSc. (předseda redakčnf
doc. RNDr
Bouška, CSc.
: RNDr. JIM Grygar, CSc.; prof
imum čInnost
len korespondent
RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc; Ing. Bo.
humll Maleček; prof. RNDr. Oto Ob
án Stohl, CSc.; technická
Prodám kompl. RH roč. 80, kouplm Be
redaktorka Věra Suchankova.-
Itury okladatelstvi
telství Panorama, Hál
120 72 Praha 2. Tisknou Tiskařské zá
achroma
800-1200 mm
5-15 mm
Lou
vody, n. p., závod 3, Slezská 13, 120 00
hází dvanáctkrát ročne
čisla Kčs 2,50, ročn
Kčs 30,-Rozširuje Poš
Za Monar nebo polní triedr dâm malou přenos-
nou vidlicovou mon
rozpětí vid
hmotno
užba. Informace
platném podá
bjednávky přIJímá každá
ebo přImo PNS Ostředni expe-
Nebo prodám.
ungmannova
tisku, JindFIšska 14, 125 05 Praba
(včetno objednávek do zahranič). Objed-
zrušeni předplatného a zmony
omic
astronomické komo
otove
Nabldn
uje PNS.Prispěvky
mus
ovat Pokynüin pro autory (viz
1/1980), prijímá redakce Riše
Svedská 8, 150 00 Praha 5. Rukopilsy
na Moravě.
se nevracejl. - Toto čislo byl
nebo Blnar
tisku 8. prosince 1980. vyšlo
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0