Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973

Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12., 1973

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 54. Čísla 1. - 12.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1973
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: ce před východem Slunce nad jlho-
východním obzorem. Počátkem února
vychází v 6h52m, knocem měsíce
v 6h30m, Jasnost Venuše je asi-3,3m
a kotouček planety má průměr 10
O B SA H
L. Kftvský, J. Olmr a J. Klimeš:
Mohutná slunečnl aktivita v srpnu
1972-1. Bous
Mars je v souhvězdí Hadonoše a
Střelce na ranní obloze. Počátkem
února vycházi ve 4h40m, koncem mě-
síce ve 4h17m, Během února se zvět
šuje jasnost planety z +1,6m na
+1,3m a kotouček Marsu má prâměr
em Koperník-M. Šimek: Stu
dlum meteorû z hlediska trván
rádlové ozvěny Co nového
v astronomii-0kazy na obloze
lednu 1973
CONTENT S
se pohybuje
uhvězdími
L. KFIvský, J. Olmr and J. Klimeš:
August Solar ActivityJ. Bouš-
ka: An Astronomy Satelllte Named
Střelce a Kozorožce; je pozorovatel
ný jen ráno krátce před východem
Slunce. Počátkem února
v 6h4gm, koncem měsíce v 5h21m, Pla
M. Simek: Radio
Echo Duration and Investigation
of Meteors - News in Astronomy
-Phenomena in February 1973
1,5m a prüměr ko-
toučku měn asi 31
e v souhvězdí Býka; ne
СОДЕРЖАНИЕ
příznivějšI pozorovací podminky Jsou
ve večerních hodinách, kdy planeta
kulminuje. Počátkem února zapadá ve
3h55m, koncem měsíce ve 2h10m Jas-
nost, Saturna se během února nep
ně zmenši (z +0,1m na +0,2m); zdán
livý prumer kotoučku Je as
Л. Крживски. И. Ольмр и Н. Кли
меш: Мощная солнечная деятель-
ность в aryeTe 1972 r.-H. Боуи-
М. Шимек: Продол.
следование метеоров-Что нового
souhvězdi Panny a ne
h hodinách, kdy planeta ku
23h18m, koncem měsíce ji2 ve 21h29m
-явления на небе
pozorovací podmínky jsou
феврале 1973 r
minuje. Počátkem února vychází ve
Prodám zrcadlový dalekohled na slou-
pové paralaktické montáži s Jemnými
Uran má jasnost +5,7m
souhvězdi Hadonoše a pohyby. Zrcadio je kulové parabolizova
3h14m, koncem měsice ji2 v 1h29m, dáček achromatický 10x35 s vláknovým
ng. Jan Koláf, Narcisová 8/2849, Praha
144 mm, F-1310 mm, pohlinf
použít bez úprav mikro
né D
e pozorovatelný jen v ranních hodi
ované. Moż
chází ve skopových
okulárů Meop
ižem. Cena bez okulárů 3000 Kčs.
Meteory. Během ǘnora má ma
- Záběhlice.
razný roj Aurigidy; maximum č
roje nastává 9. úno
Anglický astronom amater potřebuje
Bečvářův ,Atlas Eclipticalis". Výměnou
abízí astronomické publikace v odpoví
však v té době krátce před dajícf hodnotě podle výběru. Nabldky do
B. redakce RH.
vedoucí red.). IM Bouška [výkon. red.).
O. Hlad, M. Kopecký, B. Maleček, L. Miler, A. Mrkos, O. Obûrka, J. Stobl; tech.
kultury v nakladatelstvl Orbis n. p.,
StátnI tiskárna, n. p., závod 2, Slezská 13,
t ročně. cena jednotllvého výtisku Kcs 2,50, ročnl předplatné
ba Informace o předplatném poda a
Objednávky do zahraniči vyřizuje
14, Praha 1 PMspêvky
8, 150 00 Praha 5, tel. 540 395. Rukopisy
rn
2.
Poštovní nov
odd
nost odpovida autor. o Toto efslo bylo
rnou
no
1972, vyšlo v lednu 1973.
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0