Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha 850 let Tlumačova : 1131-1981, 1981 antikvární kniha 850 let Tlumačova : 1131-1981, 1981 antikvární kniha 850 let Tlumačova : 1131-1981, 1981 antikvární kniha 850 let Tlumačova : 1131-1981, 1981 antikvární kniha 850 let Tlumačova : 1131-1981, 1981

850 let Tlumačova : 1131-1981, 1981

80 Kč

Název: 850 let Tlumačova : 1131-1981
Autor: Janiš, Lubomír
Autor: Pospíšil, Inocenc
Nakladatel: MNV v Tlumačově
Rok vydání: 1981
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Dějiny / Historie > Česká / Slovenská historie
Kategorie: Almanachy, sborníky, ročenky, kalendáře
Poznámka: Název z obálky
2000 výt.
Chronologické přehledy
Digitalizovaná tiráž: zlepšením politicko-organizátorske a ideově-výchovné
práce orgánů a organi
2
zací NF mezi občany
Bohotost a mnohotvárnost života našeho městečka od jeho osvobozeni
neustále roste ke spokojenému životu občanů
Závěrem
Pozorný čtenór jiště vyčte ze skromných řádek předchózejíciho popisu bo-
hatost a mnohotvárnost života našeho městečka od jeho osvobození. Nebylo
zde možno uvést podrobně všechny etapy budovatelského úsilí od Vitězného
února přes socializaci zemědělství, výstavbu i zkrášlování obce, rozvijení kultur-
ního, společenského života, školstvi, télovýchovy a sportu. Není zde také moïné
uvést stovky jmen našich občanů, komunistú i bezpartijních, m ádeže, kteří se
na tomto budování podileli. Všem je však potřebí veřejně poděkovat. Svou ne-
zištnou a obětavou prací vytvořili předpoklady ke spokojenému životu občanů
šeho městečka. Mnozí z nich právem obdrieli při slavnostních přiležitostech
estná uznání stranických i státnich orgánů v místě, okrese i kraji. Další dosáhli
i významných ocenění ve svých zájmových organizacich.
na
V čele všech akcí ke zvelebení naší obce stáli komunisté a národní výybor
Odtud vychózely podněty a zabezpečování jejich realizace.
e proto nikdy chrdi epoái äivoto v
nikdy chránit a udržovat to pěkné, co jsme si spo-
lečnou praci vybudovali a v úsilíi o další zlepšování žvota v našem městečku
pokračujme
Af tedy se nám do budoucna společná práce daři!
At vzkvétá dále naše městečko do króay i do bohatosti života našich
občanů!
To bude zároveň nóš přispěvek k boji za mir, který k budovatelské práci
nejvic potřebujeme
850 let Tlumačova
Brožurka vydaná k 850 letúm prvni zminky o městečku Tlumačov
Povoleno OK ONV pod číslem 105/81-403 16 VO
Připravil vybor pro oslavy 850 let Tlumačova pod vedenim ing. Oto Svády
Náklad 2 000 kusů.
Vytiskli MTZ 39 Břeclav
Fotografie Miroslav Kučera, texty zpracovali die historických materiálů profesor
Lubomir Janiš a Pospišil Inocenc učitel.
Vydala hlavní komise oslav MNV v Tlumačově
1 výtisk 5, Kčs
40
80 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0