Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy -

Othello, 2007

200 Kč

Název: Othello
Autor: Shakespeare, William
Rok vydání: 2007
Jazyk: anglicky
Stav: viz foto
Kategorie: Umění / Kultura > Divadlo / Drama
Poznámka: Kniha je v anglickém jazyce
Digitalizovaná tiráž: PENGUIN BOOKS
Published by the Penguin Group
Penguin Books Ltd, 8o Strand, London wo2R ORL, England
Penguin Putnam Inc, 375 Hudson Street, New York, New York 10014, USA
Penguin Books Australia Ltd, Ringwood, Victoria, Australia
Penguin Books India (P) Ltd, im
New Delhi-110 017, India
Penguin Books (NZ) Ltd, Cnr Rosedale and Airborne Roads, Albany, Auckland,
New Zealand
Penguin Books (South Africa) (Pty) Lid, 24 Sturdee Avenue, Rosebank 2196, South Africa
Penguin Books Ltd, Registered Offices: 80 Strand, London WC2R ORL, England
www.penguin.com
Published in Penguin Popular Classics 1994
Reprinted with line numbers inserted z001
Copyright 1936, 1955 by the Estate of G. B. Harrison
Printed in Great Britain by Clays Ltd, St Ives plc
Except in the United States of America, this book is sold subject
to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent,
re-sold, hired out, or otherwise
prior consent in any form of binding or cover other than that in
which it is published and without a similar
condition being imposed on the subsequent purchaser
ISBN 978-0-14062-365-9
200 Kč

Podobné položky:

Výbor z díla II - Povídky, pohádky, drama

náhled knihy - Výbor z díla II - Povídky, pohádky, drama
140 Kč

Our Town, a Play in Three Acts

náhled knihy - Our Town, a Play in Three Acts
20 Kč

Připravujeme estrádu. 3. svazek , Materiál pro estrády

náhled knihy - Připravujeme estrádu. 3. svazek , Materiál pro estrády
50 Kč

Vždyť přece létat je snadné

náhled knihy - Vždyť přece létat je snadné
50 Kč

Čítanka textů z francouzské literatury 18. století

náhled knihy - Čítanka textů z francouzské literatury 18. století
20 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0