Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Park Průhonice, 1969 antikvární kniha Park Průhonice, 1969 antikvární kniha Park Průhonice, 1969 antikvární kniha Park Průhonice, 1969 antikvární kniha Park Průhonice, 1969 antikvární kniha Park Průhonice, 1969 antikvární kniha Park Průhonice, 1969

Park Průhonice, 1969

100 Kč

Název: Park Průhonice
Autor: Svoboda, Antonín Marián
Autor: Plevka, A.
Autor: Rybová, M.
Autor: Atanasová, H.
Autor: Heckel, V.
Nakladatel: Botanický ústav Československé akademie věd Průhonice
Rok vydání: 1969
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Místopis / Zeměpis / Cestování > Průvodce / Bedekry po Česku a Slovensku
Kategorie: Botanika / Rostliny
Digitalizovaná tiráž: Literatura
Holubová A., Kraus Fr., Svoboda A., Uiberlayová E.
(1964): Průvodce (Stručná dendrologická procházka). Bota-
nická zahrada ČSAV Průhonice. Str. 1-32, plánek (E. Za-
vadil), fotoofset.
Kavka B., Kraus Fr., Svoboda A., Tyller Zd. aj. (1959):
Národni park a botanická zahrada v Průhonicích. Praha;
St. zem. naklad. Str. 1-161, foto 53, graf. 3, lit. 25.
Mihulka A. (1941): Jiří Stibral. Praha; nákl. Čs. akad.
věd a umění. Str. 1-52, foto 1.
Pešina J. a kol. (1958): Gotické nástěnné malby v ze-
mich českých 1300-1350. Nakl. ČSAV Praha; Str. 76-77,
182-190, obr. 47-51, lit.
Podlaha J. a kol. (1908): Nástěnné malby z XIII. stoleti
v kostelíku průhonickém. Památky archeologické a místo-
pisné; Praha r. (22), str. 245-264, obr. 10, T (12, 13).
Silva-Tarouca E. (1908): Der pruhonitzer Park: In: Gar-
tenanlagen Oesterreich-Ungarns, Wien 1: 31-50 (volný pře-
klad viz: J. J. Těšitel, 1928, Čs. zahr. listy, Praha r. 25).
Silva-Tarouca A. (1926): Průhonický park (text před-
nášky). Zprávy Výzk. ústavů zeměděl. Praha; č. 22, str.
1-19, foto 12.
Silva-Tarouca E. (1923): Glückliche Tage. Jagdgeschich-
ten aus fünf Jahrzehnten. Berlin.
Silva-Tarouca E. (1927): Kein Heger, kein Jaeger. Hand-
buch der Wildhege für weidgerecht Jagdherren und Jae-
ger. Berlin, ed 2.
Silva-Tarouca E., Schneider C. (1910): Unsere Freiland-
Stauden. (1913): Unsere Freiland-Laubgehölze. (1913): Un-
sere Freiland-Nadelhoelzer, Wien.
Svoboda A. M. (1965): Dendrologická společnost a
spolková zahrada
Schneider
Průhonice, č. 1, str. 39-50, lit. 90.
vic, Oblouková
rilově, konečná
Chodově
anik, Kačerov,
Kčs, z dalších
ou
Jhříněvsi a od-
Kunratic a od-
asi 6 km.
4 (rekreačních
si 7 km, nebo
znovu otevřen
směrem k Uhří-
a bufet.
upný, je ovšem
tupné atd. Od-
eným školním a
e prodávají ve
y a plán v prů-
vědeckým ústa-
áře sloužící ke
přistupny pouze
předchoziho pi-
rní úřad v Čest-
ау.
v Průhonicich. (A. Silva-Tarouca, C.
biografie.) Zprávy Botanické zzahrady ČSAV,
ühonicich.
začátek parku
Vydal v roce 1969 Botanický ústav Ceskoslovenské akademie věd
Průhonice ve spoluprácí s Reklamou Čedok, Praha.
Text Ing. A. M. Svoboda, CSc.; grafická úprava a kresby Přemysl
Rolčik; plánky Kartografické nakladatelství; mapa J. Binko, fotografie:
H. Atanasová 2-9, 13, 15, 16; V. Heckel 3; A. Plevka 1, 18; M.
Rybová 10, 14, 19-21.
Vychází současně v německém jazyce.
Vytiskl Mir 1, n. p., provoz Praha 3, Cáslavská 15
ho rybnika
Cena 9 Kčs
340ар
24
100 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0