Terénny výskum v špecifickom prostredí: Príklad Indie, Mexika, Zambie a Južného Sudánu