Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva - Svazek I.