Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán