Akademická encyklopedie českých dějin VI H/2 – K/1