Wellington byl jejich osud, Životní příběh Sgt Jaromíra Drmelky, pilota 311. bombardovací perutě RAF