info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6, 1986 antikvární kniha Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6, 1986 antikvární kniha Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6, 1986 antikvární kniha Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6, 1986 antikvární kniha Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6, 1986 antikvární kniha Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6, 1986

Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6, 1986

60 Kč

Název: Návrat Karla Havlíčka z Brixenu. Slovo k historii. Ročník 1986, číslo 6
Autor: Kočí, Josef
Nakladatel: Melantrich
Rok vydání: 1986
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Dějiny / Historie > Česká / Slovenská historie
Kategorie: Vše za 60 Kč
Digitalizovaná tiráž: Vyobrazeni na obálce:
1. strana
Havličkův por trét od
neznámého autora
Havličkuv dum v Hav-
2. strana
ličkově Brodě (1986); Havličkův
psaci stul, jeho Jungmannův Ces-
ko-německý slovnik, podobizna
Zdenky Havličkové, Havličkova
kytara
emblém z kupecké ho
3. strana
krámu Havličkova otce Matěje
Havlička v Havličk ově Brodě; obál-
ka z vydáni Křestu svatého Vladi-
mira v Chocni 1921, ilustrovaného
Z. Kratochvilem
dobový pohled na
4. strana
Brixen
SLOVO K HISTORII, sešity
k poznání národní minulosti
Vydává Melantrich, vydavatelství
Ceskoslovenské strany socialistické,
Václavské náměstí 36,
112 12 Praha 1-Nové Město
Ročník 1986, číslo 6
Redakční rada: univ. profesor
PhDr. Josef Kočí, DrSc., člen
korespondent ČSAV (předseda),
doc. Antonín Faltys, CSc.,
ing. Marcel Zachoval (vědecký
tajemník), dr. Luděk Kapitola,
ing. Jiří Krátký, dr. Karel Houba
a dr. Karel Dobeš
Grafická úprava ing. Vladimír Hübl
Autor barevných snímků
Ladislav Neubert
Ostatní vyobrazení archív redakce
Adresa redakce: Slovo k historii,
Václavské náměstí 36, 112 12
Praha 1-Nové Město
Rozšiřu je PNS
Tisknou Moravské tiskařské
závody, n. p., Olomouc, provoz 31
Gottwaldov
Cena jednoho čísla 10 Kčs
VcodininG
OHAL
60 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0